Publikationer     

 
 

 

 

 

 
Udskoling på Brøndagerskolen
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En folder om udskolingen i 8-10. klasse på Brøndagerskolen.  Du kan downloade folderen her eller klik på foto.
Af Solvejg Bruun & Peter Ellingsøe  
 
 
 
 
Masser af opgaver

En bog skrevet af Neel Svane Kruse. Bogen viser lærere og pædagoger, hvordan de kan arbejde opgaveorienteret og individuelt med børn med autisme.
 
Du kan købe bogen her for 130 kroner
 
 
Autisme og sensoriske forstyrrelser
 
 
Mette Deibjerg og Mette Buur har udarbejdet rapporten "Autisme og sensoriske forstyrrelser".
Du kan downloade rapporten her
 
 
Jeg kan selv
  
 
"Jeg kan selv" er et tværfagligt udviklingsarbejde om motorisk træning og visualisering. Vi har været mange veje rundt om observationer, motoriske forløb, materialefremstilling, diskussioner om principper for kvalitet contra selvstændighed, selvstændighed som middel til kvalitet, visualisering og præcisering med videre.
 
Vi har ikke fundet een løsning eller opskrift, men vi har forsøgt at præcisere en række områder, som vi mener, er nødvendige forudsætninger for, at den motoriske træning
  • er sjov
  • tager udgangspunkt i elevforudsætninger
  • har kvalitet
  • har selvstændighed som mål
 
Rapporten, der er udgivet af Mette Deibjerg og Mette Buur, kan købes ved henvendelse til Brøndagerskolens kontor på telefon 4368 7200 eller e-mail: [email protected]
 
Pris: 75,00 kr. + porto.
 
Når specialtilbudet ikke rækker
 
Dilemmaer og anbefalinger på baggrund af erfaringer fra solisttilbud i Københavns Amts specialskoler og fritidshjem. Udarbejdet af Maiken Agger Tømming.
 
 
Kommunikation hos børn med autisme
 
"Kommunikation hos børn med autisme" er et udviklingsarbejde der tager udgangspunkt i en undersøgelse af sprogforståelsen hos en gruppe autistiske børn med generelle indlæringsvanskeligher ved hjælp af Reynell-testens impressive del.
 
Undersøgelsesresultatet ses i sammenhæng dels med egne erfaringer/overvejelser og dels med nyere teorier om autisme.
 
Rapporten der er er udgivet af Lone Gammeltoft og Britta Sunesen fra Tale- og Høreinstituttet kan købes ved henvendelse til Brøndagerskolens kontor på telefon 4368 7200 eller E-mail:     [email protected]
 
Pris: 50,00 kr. + porto.