Lokal Mad og Måltidspolitik for Brøndagerskolen, Helhedstilbuddet.

Brøndagerskolens lokale Mad og Måltidspolitik er naturligvis en lokal udmøntning af de principper, der gør sig gældende for hele kommunen i form af Albertlunds Mad og Måltidspolitik. Vi må dog som udgangspunkt for vores lokale politik understrege, at der er rigtig mange elever med Autisme og komorbiditeter på Brøndagerskolen, der netop har helt særlige præferencer og sensoriske forhold, som gør, at det er vanskeligt, at lave en stram og entydig politik.

Vi er helt bevidste om at vi skal opfylde at min. 75 % af vores indkøb skal være økologiske.

 • Fremover vil der i den enkelte elevs handleplan laves status vedr. særlige forhold omkring mad og måltider. Således vil der – hvis der er særlige forhold – også indgå på hvilken måde der arbejdes med mad og måltider -herunder belønningsstrategier

 • Mad og Måltider vil fremover stå i handleplanen som en af de timeløse ”fag”.

 • Vi vil gerne tilbyde alle elever på Brøndagerskolen et sundt mellemmåltid bestående af frugt, grønt og groft brød.

  De enkelte teams tilrettelægger dette ud fra de enkelte elevers behov og præferencer samt i samarbejde med forældrene i teamet.

 • Vi vil gerne holde fast i de to koldtvands-anlæg, som er installeret på begge afdelinger. Således kan vi tilbyde eleverne alt det kolde vand de måtte have brug for.

 • På Brøndagerskolen kan der serveres kage, slik og søde drikke i forbindelse med særlige arrangementer.

  Følgende betragtes som særlige arrangementer:

  • Elevers fødselsdag

  • Jule og sommerfester

  • Månedens bål i december

  • Fastelavn

  • Halloween arrangement

  • Elevernes fælles jule- og påskefrokoster

 • Ved særlige receptioner serveres sodavand, frugt, popkorn og chips.

 • Eleverne på Brøndagerskolen har i forvejen stort behov for, at der er særlig fokus på specielle behov og præferencer og der tages således naturligt hensyn til kulturelle og ernæringsmæssige forhold.

 • En ledelsesrepræsentant samt en lærer eller pædagog afholder som sundhedskoordinatorer et par møder årligt for at vedligeholde og implementere nye tiltag i forhold til sundhedspolitikken

Denne politik behandles på skolebestyrelsesmøde en gang årligt i Februar og koordineres med Sundhedsplejersken tilknyttet skolen.

Vedtaget d. 3.4 2014 på skolebestyrelsesmøde